Ngày 25/12/2013 vừa qua, Công ty bảo vệ tại quảng nam chính thức được Trung tâm chứng nhận phù hợp – Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu quá trình liên tục cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tối đa các yêu cầu của khách hàng. Trong niềm hân hoan đón nhận thành công ban đầu này, chúng ta cùng nhau nhìn lại quá trình xây dựng hệ thống chất lượng phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. Tháng 4/2013 Thắng Lợi Đà Nẵng chính thức bắt tay vào xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.