Skip to Content

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa mới nhất – Những thông tin bạn cần biết

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa mới nhất – Những thông tin bạn cần biết

Submitted by • July 2, 2020 maitamphat.com

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển hàng hóa đến địa điểm đã thỏa thuận và giao mặt hàng đó cho người có quyền nhận, còn bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ chi trả cước phí vận chuyển.
Khi tham gia vào hợp đồng này các bên (vận chuyển và thuê vận chuyển) đều đạt được những lợi ích kinh tế nhất định như: bên vận chuyển được trả phí còn bên thuê vận chuyển thì chuyển được hàng hóa từ nơi này đến nơi khác.

Voted by:
Voted by maitamphat2021

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>